ESPA
Ο προβλεπόμενος χρόνος παράδοσης είναι 5-7 μέρες
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία.

Mouse Foundation όροι και προϋποθέσεις;

Δημοσιεύτηκε Christos 18/04/2019 0 Σχολια

 

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρεία Lavish Care (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει Δωρεα τίτλο “Subscribe” (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου «Lavish Care», https://www.instagram.com/lavish.care/ και https://www.facebook.com/LAVISHCARE.EU/.

 

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

 

3. Αποκλεισμός. Aποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω και (γ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

 

4. Διάρκεια. Ως διάρκεια διεξαγωγής ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 03/05/2019 (περαιτέρω η «Δωρεα»), έως και τις 10/05/2019, ώρα 15:00 (περαιτέρω η «Λήξη »). Ο Διοργανωτής δίνεται με σχετική ανακοίνωση στο Διαδικτυακό τόπο να τροποποιεί τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.

 

5. Τρόπος Συμμετοχής. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν θα πρέπει να κάνουν Subscribe στην φόρμα και mention 3 φίλους με σχόλιο κάτω από την δημοσίευση του διαγωνισμού στις πλατφόρμες Facebook και Instagram. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα ανωτέρω στοιχεία, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στη Δωρεά και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω. Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στη Δωρεά βάσει των ανωτέρω και εντός της Διάρκειας της. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

 

6. Δώρα. Στα πλαίσια της Δωρεάς κάθε συμμετέχοντας θα λάβει ENA (1) σωληνάριο MOUSE FOUNDATION *μέχρι εξάντλησης  αποθέματος. Η δωρεά δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής με χρήματα ή άλλα αντικείμενα.

 

7. Τρόπος Ανάδειξης παραληπτών. Οι παραλήπτες θα επιλεχθούν με σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξάντλησης αποθέματος.

 

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή του Δώρου. Οι παραλήπτες θα ενημερωθούν με EMAIL όπου θα τους αποσταλεί και το κουπόνι με το οποίο θα μπορούν να αποκτήσουν το προϊόν πληρώνοντας μόνο τα έξοδα αποστολής, συγκεκριμένα το ποσό των 2,90 ευρώ.

Συγκεκριμένα, τα μεταφορικά έξοδα και η αντικαταβολή δεν αποτελούν μέρος της ενέργειας.

 Για την παραλαβή του δώρου απαιτείται η αποστολή των στοιχείων του παραλήπτη.

 

9. Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Επιπλέον ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στο διαδικτυακό τόπο καθώς είναι πέραν της σφαίρας επιρροής του. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δεν εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

 

10. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα του Διοργανωτή https://lavishcare.eu/blog/Mouse%20Foundation

 

11. Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής διατηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων και δύναται να τα  χρησιμοποιήσει για προωθητικές ενέργειες.

 

12. Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

 

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο –Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

 

14. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

 

15. Το προϊόν θα διατίθεται μέχρι εξαντλήσεως αποθέματος. Η εταιρεία θα ενημερώσει έγκαιρα όταν το προϊόν εξαντληθεί και παράλληλα γίνει και η ανάλογη διακοπή της ενέργειας του διαγωνισμού.

Newsletter